Όροι χρήσης
Γενικά
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης, έχουν θεσπιστεί από την ατομική επιχείρηση Ιωάννης Αθανασιάδης ΑΦΜ:139538758 (στο εξής καλούμενη Εταιρεία ή Stagebands)
που εδρεύει στην Κερκίνη Σερρών με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Email: info@stagebands.gr
Τηλ: +30 231 231 1026
Κιν: +30 697 286 8186
Περιορισμός Ευθύνης
Για κάθε αγορά υπηρεσίας (booking συναυλίας) που κάνει ο χρήστης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του Stagebands, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα εξής:

– Όλες οι προβαλλόμενες μουσικές μπάντες (στο εξής «καλλιτέχνες») είναι ανεξάρτητα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δε σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Stagebands.

– Το Stagebands ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις παρεχόμενες – διαφημιζόμενες υπηρεσίες των καλλιτεχνών και δε συμμετέχει με κανέναν απολύτως τρόπο στη διεξαγωγή και στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

– Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των καλλιτεχνών η ποιότητα των υπηρεσιών τους.
Χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής από ανήλικους
Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Όρους Χρήσης.
Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή
Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Stagebands, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα σας ζητήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως έγκυρη διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, τοποθεσία και μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

Ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης προστατεύεται με κωδικοποίηση και δεν μπορεί να διαβαστεί από κανέναν, ούτε από εμάς. Εσείς δεν πρέπει να κοινοποιείται τον κωδικό σε κανέναν και συμφωνείτε να τον διατηρείτε μυστικό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασής σας.

Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας από το προφίλ σας στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή ή και να διαγράψουμε έναν λογαριασμό, σε περίπτωση που εύλογα κρίνουμε ως απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση που θεωρούμε πως:

Κάποιος άλλος εκτός από εσάς κάνει χρήση του Stagebands λογαριασμού σας, ή έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και τις πολιτικές μας ή εμπλέκεστε σε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που θεωρούμε κατά την απόλυτη κρίση μας κατάχρηση των υπηρεσιών μας.
Απαγορευμένες Ενέργειες/Συμπεριφορές
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να εκκινήσει νομικές ενέργειες, κατά την ελεύθερη κρίση της,
εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε ενέργειες που είναι παράνομες ή απαγορευμένες ή συμπεριφορές οι οποίες υπονομεύουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας/εφαρμογής.

Τέτοιες ενέργειες/συμπεριφορές είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες:

– Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής κατά τρόπο που προσκρούει στην κείμενη νομοθεσία

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, ρατσιστικό, υποκινεί μίσος ή αποτελεί προϊόν εκμετάλλευσης οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή περιεχομένου το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας άλλου προσώπου

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή HTML, εξωγενούς κώδικα, ή URL που παραπέμπουν σε εξωτερικούς συνδέσμους/ηλεκτρονικές διευθύνσεις

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή περιεχομένου που αποτελεί spam, cyberbullying, ή αντικατοπτρίζει επικίνδυνη/απειλητική συμπεριφορά

– Συλλογή πληροφοριών από την ιστοσελίδα/εφαρμογή σχετικά με τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

– Μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων σύνδεσης τρίτων προσώπων για την είσοδο στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των αντίστοιχων λογαριασμών

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη με κάθε δυνατό μέσο και, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και στο βαθμό που είναι εφικτό, εφόσον αυτό δε συγκρούεται με αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους ασφαλείας ή δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία μέσα από τις υπηρεσίες μας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, την εγγραφή ή το κλείσιμο των live, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και γνωστοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Μεταβολές στους Όρους Χρήσης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιήσει τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση ή γνωστοποίησή τους. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας και της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.
Περιοδικές Αλλαγές
Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και την εφαρμογή της, καθώς και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και ανανεώνει αναλόγως τους παρόντες όρους χρήσης. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους. Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια ελληνικά δικαστήρια. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
Επικοινωνία
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μπορείτε να απευθύνεστε στο info@stagebands.gr ή στο 231 231 1026.
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2022